#BALNADBALE
Partnerzy

ZASADY GRY
(ZGŁOSZEŃ NA 2GETAIR 6th 2018)


1. Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie jest jedyną formą zgłoszeń do udziału w 2GETAIR 6th 2018. Zgłoszenia nadesłane inną drogą (email, facebook) nie są brane pod uwagę.

2. Zgłoszenia trwają od 01.04.2018 do 30.06.2018.

3. Liczba uczestników tegorocznej edycji to 89.

4. Każde zgłoszenie jest weryfikowane, auto zostaje poddane ocenie przez 3 osobowy zespół. Pamiętaj to nasz event, nasza organizacja i nasz wybór aut. Nie musisz zgadzać się z naszą oceną, swoją zachowaj dla siebie.

5. Na zgłoszenia odpowiadamy co 7dni.

6. Opłata zlotowa to 100zł, płatne na konto po akceptacji zgłoszenia. Na wpłatę jest 14dni, od daty akceptacji zgłoszenia. W przypadku nie zarejestrowania wpłaty, zgłoszenie przechodzi na listę rezerwową.

7. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem w/w zasad.

Akceptuje RegulaminAkceptuje Regulamin